Verslag: Jaarvergadering 24 januari 2019

Dit jaar was er veel te bespreken tijdens de jaarvergadering. De belangrijkste punten:

Foto’s

Nieuwe samenstelling bestuur

Na jaren in het bestuur gezeten te hebben, hebben Bea Schrader en Sandra Janssen besloten hun bestuursfuncties neer te leggen in verband met persoonlijke omstandigheden. Sandra is jaren voorzitster van de EHBO vereniging geweest. Bea is algemeen bestuurslid geweest en was altijd zeer enthousiast bij de vele evenementen in Berkenwoude als EHBO-er aanwezig. Beide dames werden hartelijk bedankt voor hun buitengewone, jarenlange inzet voor EHBO vereniging.

De vrijgekomen voorzittersfunctie zal opgevuld worden door Ellie Oudenes of Antoinette van Dongen. Ellie Oudenes heeft vroeger in het bestuur gezeten als penningmeester en is al zeer lang lid van de vereniging. Antoinette van Dongen is enkele jaren enthousiast lid van de vereniging.

Onze penningmeester, Christa Koster, is voornemens volgend jaar af te treden als actief bestuurslid. Maar zij blijft komend seizoen nog actief in het bestuur, met name om de nieuwe bestuursleden op weg te helpen.

Teunise Verduijn zal de penningmeestersfunctie van Christa over gaan nemen. Zij is een paar jaar lid van de EHBO vereniging. Vrijwel direct na het nieuws dat een aantal bestuursleden af zouden gaan treden gaf zij aan in het bestuur te willen, opdat de EHBO vereniging voort zou kunnen bestaan.

Contributieverhoging

De verwachtingen zijn dat onkosten de komende jaren op een aantal fronten hoger zullen zijn dan voorheen. Denk hierbij met name aan de kosten voor de EHBO instructrice en zaalhuur. Beiden waren tot heden zeer laag, dankzij de medewerking van onze instructrice, Jannie op den Brouw en CBS De Wegwijzer.

Christa gaf aan dat het met het jaar moeilijker lijkt te worden om gemeentelijke subsidies aan te vragen. Vaak geeft de gemeente subsidies t.b.v. evenementen. Normaal gesproken brengt de EHBO vereniging Berkenoude geen geld in rekening voor ondersteuning van evenementen. Wel is het gangbaar dat de organisaties, die we regelmatig helpen, op vrijwillige basis donateur zijn. De organisaties zijn ook verantwoordelijk voor een redelijke behandeling van onze EHBO-ers (eten, drinken, zitplaats, etc.). Hoewel andere verenigingen vaak kosten in rekening brengen, geeft het bestuur aan dit bij voorkeur niet te doen. Wel kan er meer gekeken worden naar de commerciële achtergrond van evenementen om op basis daarvan een kleine vergoeding te vragen.

Het totaal van onkosten voor de evenementen waar we EHBO bij verlenen wordt steeds hoger. Dit heeft te maken met strengere regelgeving; Bij vrijwel elk evenement is het verplicht EHBO-ers ter plaatse te hebben. Door deze regelgeving krijgen we steeds meer aanvragen binnen.

Zodoende is besloten de contributie voor onze leden te verhogen naar € 35,- per jaar.

Afscheid Jannie op den Brouw

Na jaren vaste docente op onze vereniging geweest te zijn, heeft Jannie in de tweede helft van de jaarvergadering afscheid van de vereniging genomen en vice versa. Jannie kreeg een bos bloemen en een kleinigheidje als bedankje voor de laatste jaren. Jannie vertelde dat ze de vereniging altijd een leuke groep gevonden heeft om les aan te geven en toch met beetje weemoed afscheid te nemen. We hopen dat haar opvolgster even goed bij de groep past als Jannie altijd deed.