Verslag: Jaarvergadering 14 maart 2023

Elly opende de jaarvergadering om acht uur voor negen aanwezigen. Er waren slechts drie afzeggingen binnengekomen.

Ingekomen stukken en mededelingen

Elly heeft van de heer B. de Jong gehoord dat mogelijk de ruimte in de OBS de Polsstok waar nu onze kast en reanimatiepoppen zijn per 1 juni gebruikt gaat worden als bibliotheek. We hebben dan geen opslagmogelijkheid meer. Momenteel weten we nog onvoldoende om verdere stappen te kunnen ondernemen. (Inmiddels heeft Elly navraag gedaan bij Stichting WelZijn Krimpenerwaard of er in de ouderenruimte van het cultureel centrum De Zwaan wel opslag mogelijk is en of wij onze bijeenkomsten daar kunnen houden.)

Jaarverslag 2022

In 2022 hebben de volgend activiteiten plaatsgevonden:

Zaterdag 12 maart 2022 werd voor een tweede keer een herhalingsdag EHBO georganiseerd. Deze stond oorspronkelijk gepland op zaterdag 20 november 2021 maar kon geen doorgang vinden doordat COVID-19 opnieuw had toegeslagen. Instructeur Karin van Dam startte de ochtend om negen uur met een nieuw onderwerp: het stelpen van bloedingen. De tourniquet en het opvullen van de wond werd geoefend. Na de koffie kwam o.a. de reanimatie aan de beurt door toetsen van de juiste volgorde van handelen mbv strookjes leggen en daarna de praktijk. Na de lunch een ronde met allerlei opdrachten in kleine groepjes. Alie kwam als Lotus tussendoor ons verrassen met levensechte verwondingen. Tegen drie uur was de leerzame dag voor de 13 deelnemers weer afgelopen.

Dinsdag 22 maart 2022 hielden we onze jaarvergadering. Slechts drie leden en een gast waren aanwezig naast het voltallig bestuur. Alie Vroegindeweij werd gehuldigd. Zij was 25 jaar lid als EHBO’er, jaren bestuurslid en actief als Lotus-slachtoffer binnen EHBO Nederland. Naast bloemen en een cadeaubon mocht zij dan ook de zilveren jubileumspeld met zirkonia, in ontvangst nemen. Elly en Madeleen waren 45 jaar lid en zij werden, onverwachts, in de bloemen gezet.

Tijdens het Perkouws feest op 2 en 3 september 2022 zijn twee EHBO’ers actief geweest.

Op zaterdag 15 oktober en 5 november 2022 werden voor de tweede keer de herhalingsdagen EHBO georganiseerd. Kaderlid Karin van Dam had weer een leuk programma opgesteld. We begonnen met het opfrissen van de kennis over het reanimatieprotocol om vervolgens de reanimatie in de praktijk te oefenen. Onze kennis op het gebied van bloed werd daarna getoetst en aansluitend gingen we aan de slag met de ziektebeelden. Om 12 uur hielden we lunchpauze. In  twee groepen gingen we om half een verder met een dominospel waarin we konden laten zien dat we onze algemene kennis over de EHBO nog paraat hadden. Tussendoor kwam Alie als Lotusslachtoffer met verschillende verwondingen langs. Gezamenlijk speelden we daarna het brandwonden-dominospel. De dag werd afgesloten met het aanleggen van verschillende verbanden. De eerste bijeenkomst werd gevolgd door 12 leden, op de tweede bijeenkomst waren 16 leden aanwezig.

We mochten op 12 oktober 2022 een gift van € 174,50 ontvangen dankzij de Rabo ClubSupport stemcampagne.

De kinder-EHBO verhalingsavond werd gehouden op dinsdagavond 18 oktober 2022. Inmiddels hebben we nog 7 leden met een geldig kinder-EHBO- certificaat.

In december werden Rob Monhemius, Karin van Dam en Alie Vroegindeweij verrast met een kerstattentie.

Jaarverslag penningmeester

Teunise gaf toelichting op de uitgaven en inkosten van onze vereniging in 2022 en de bijbehorende balans en exploitatierekening 2022. Voor het eerst waren onze donateurs benaderd per brief voor het overmaken van hun donatie. Iedereen had positief gereageerd. Ook mochten we een gift van € 174,75 ontvangen via de Rabo Clubsupport. 

Verslag kascommissie

Erik v d Does de Bye en Coby v d Broek traden op als kascommissie en gaven hun goedkeuring.

Benoeming nieuwe kascommissie

Gezien de geringe opkomst zijn Erik en Coby bereid ook volgend jaar in de kascommissie te gaan zitten..

Voortgang van de vereniging

Het huidige bestuur heeft het voornemen om in ieder geval tot 2029 als zelfstandige EHBO-vereniging de 100 jaar vol te maken.  De vereniging telt 29 leden en financieel staan we er goed voor. Hopelijk kunnen we in de toekomst in Berkenwoude onze leden de herhalingslessen blijven aanbieden. Na deze opmerking kwamen bij de aanwezigen een aantal memorabele herinneringen bovendrijven.

Het bestuur bestaat nu uit:

VoorzitterEllie Oudenes
SecretarisAntoinette van Dongen
PenningmeesterTeunise van Mullem
Algemeen bestuurslidMadeleen van Dobben

Rondvraag

Elly: was aanwezig bij de vergadering van de organisatie Perkouws feest. Omdat het cultureel centrum dit jaar 50 jaar bestaat is het thema gekozen ‘de zeventiger jaren’.