Verslag: Jaarvergadering 22 maart 2022

Elly opende de jaarvergadering om acht uur. Helaas was opkomst van onze leden minimaal te noemen. Er waren slechts enkel afzeggingen binnengekomen.

Ingekomen stukken en mededelingen

Madeleen heeft het bestuur erop attent gemaakt dat ook de EHBO-vereniging bij de Kamer van Koophandel voor 26 maart a.s. de UBO-registratie op orde moet hebben. Elly zal dit z.s.m. regelen.

Ons EHBO-regiobestuur Krimpenerwaard is opgeheven.

Elly heeft onze medewerking toegezegd, indien mogelijk, aan de Oranjevereniging Berkenwoude bij hun activiteiten. Het Perkouws feest wordt gehouden 2 en 3 september 2022.

Het secretariaat van onze vereniging was in handen van Joke. Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. Antoinette gaat haar taak overnemen.

Jaarverslag 2021

In 2021 zijn veel van de activiteiten i.v.m. corona stilgelegd. Het was dan ook voor onze vereniging een rustig jaar met slechts twee bijeenkomsten. Voor het eerst hebben we een herhalingsdag kunnen organiseren op zaterdag 23 oktober van 9:00 – 14:30 met 13 deelnemers. De geplande tweede dag op 20 november is verschoven naar zaterdag 12 maart 2022. Op dinsdagavond 2 november is de kinder-EHBO-herhaling gegeven met 7 deelnemers.

Jaarverslag penningmeester

Teunise presenteerde de financiële jaarverslagen 2020 en 2021. We hebben nog wel voor 2020 subsidie ontvangen en voor 2021 echter niet meer. Voor 2023 mogen we alleen nog maar subsidie aanvragen voor reanimatietrainingen. Deze trainingen kunnen we dan gratis aanbieden zodat het aantal burgerhulpverleners (Hartveilig Wonen) zo groot mogelijk wordt.

Verslag kascommisisie

Caroline en Geertje hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

Benoeming nieuwe kascommissie

Gezien de matige opkomst deze avond is besloten voor volgend jaar opnieuw twee leden persoonlijk te naderen om de kas te controleren.

Bestuursverkiezing

Piet van den Broek is aftredend en niet meer verkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Het bestuur bestaat nu uit:

VoorzitterEllie Oudenes
SecretarisAntoinette van Dongen
PenningmeesterTeunise van Mullem
Algemeen bestuurslidMadeleen van Dobben

Elly bedankte Piet voor zijn inzet de afgelopen jaren en dit werd met bloemen, cadeaubon en wat lekkers onderstreept.

Evaluatie EHBO-lessen

De herhalingsdagen werden door de leden zeer goed ontvangen. Eén hele dag i.p.v. 6 herhalingsavonden werd als zeer plezierig gezien. Kaderlid Karin had een afwisselend programma opgesteld met tussendoor Alie als Lotusslachtoffer waardoor de aandacht tot op het eind werd vastgehouden.

Huldiging jubilaris

Alie Vroegindeweij is dit jaar 25 jaar lid als EHBO’er. Daarnaast was zij jaren bestuurslid en momenteel actief als Lotus-slachtoffer binnen EHBO Nederland. Naast bloemen en een cadeaubon mocht zij dan ook de zilveren jubileumspeld met zirkonia, opgespeld door Sjaan, in ontvangst nemen.

Elly en Madeleen zijn 45 jaar lid en zij werden, onverwachts, in de bloemen gezet.

Rondvraag

Irma vraagt of er nog een beginnerscursus wordt georganiseerd. Zowel Sjaan als Alie hebben bij andere verenigingen ervaren dat hiervoor weinig belangstelling bestaat. Bovendien moeten er minimaal 6 deelnemers zijn, voor minder stelt een instructeur zich niet beschikbaar. We wachten af of we deze vraag zullen krijgen. Desnoods verwijzen we de mensen door naar zusterverenigingen.