Basiscursus EHBO

Waarschijnlijk bent u al op zoek naar een basiscursus EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) als u dit artikel heeft gevonden. Dit kan om allerlei redenen zijn. De meest gehoorde zijn dat mensen vaak willen weten wat ze kunnen doen als er een ongeval in hun omgeving plaatsvindt. Een andere is dat het tegenwoordig binnen bedrijven en verenigingen vaak verplicht is een EHBO-er ter plaatse te hebben. Er zijn in ieder geval voldoende redenen te verzinnen om een EHBO-cursus te volgen!!!

De inhoud van de basiscursus EHBO

In de basiscursus EHBO wordt u geleerd hoe u effectief kunt handelen bij ongevallen. U kunt hierbij denken aan kleine ongevallen zoals een verstuikte enkel. Maar de focus ligt zeker bij de gevaarlijkere situaties die levensbedreigend kunnen zijn of worden. Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn: flauwte, bewusteloosheid, verslikking, wonden, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken en ontwrichting, brandwonden, oververhitting, bevriezing, onderkoeling, vergiftiging, elektriciteitsletsel, ernstige bloedingen en shock.

Natuurlijk kunt u tijdens de cursus altijd met andere EHBO gerelateerde vragen terecht bij de instructrice. Op de meeste cursusavonden zult u eerst een korte presentatie krijgen over het onderwerp van de avond. Het tweede deel van de les krijgt u de gelegenheid om te oefenen met onze lesmaterialen en/of onze LOTUS medewerker. LOTUS staat overigens voor Landelijke Organisatie Ter Uitbeelding Slachtoffers. Een LOTUS is dus iemand die getraind is in het realistisch uitbeelden van diverse soorten slachtoffers.

Kosten van de basiscursus EHBO

Onze vereniging biedt deze cursus aan voor € 225,- (nog onder voorbehoud). Hiervoor ontvangt u:

Het zou zomaar kunnen dat uw zorgverzekering de kosten van een EHBO-cursus vergoedt. U kunt hier nagaan of uw zorgverzekering dit doet.

Programma voor de basiscursus EHBO

Bij voldoende interesse starten we een nieuwe EHBO cursus. De cursusavonden zijn normaal gesproken op dinsdagavond.

Inschrijven voor de basiscursus EHBO

Als u interesse in deze cursus heeft, kunt u contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is info@ehboberkenwoude.nl.