Cursus EHBO aan kinderen

Misschien heeft u een baby/kind of bent u werkzaam met baby’s/kinderen. Kinderen doen vaak onverwachte en impulsieve dingen. Het is daarom ook zeer waarschijnlijk dat u ooit EHBO bij een kind toe zult moeten passen. De aangeraden behandeling bij kinderen is vaak iets anders dan bij volwassenen, alsmede de meest voorkomende ongelukken. In deze cursus leert u hoe u het beste EHBO aan kinderen kunt verlenen.

De inhoud van de cursus EHBO aan kinderen

In de cursus kinder-EHBO krijgt wordt u getraind, hoe u het best kunt handelen als er iets met een kind aan de hand is. Onderwerpen die aan bod komen zijn: verslikking, bewusteloosheid, flauwte, erstige uitwendige bloedingen, wonden, brandwonden, botbreuken, kneuzingen en verstuikingen, vergiftiging, koude- en warmteletsels, electriciteitsletsel, bloedneus, kleine ongevallen, tandletsel, ongevallen i.c.m dieren of insecten en kinderziektes.

Natuurlijk kunt u tijdens de cursus altijd met andere kinder-EHBO gerelateerde vragen terecht bij de instructrice. Op de meeste cursusavonden zult u eerst een korte presentatie krijgen over het onderwerp van de betreffende les. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om te oefenen met onze lesmaterialen en/of onze LOTUS medewerker. LOTUS staat overigens voor Landelijke Organisatie Ter Uitbeelding Slachtoffers. Een LOTUS is dus iemand die getraind is in het realistisch uitbeelden van diverse soorten slachtoffers.

Kosten van de cursus EHBO aan kinderen

Onze vereniging biedt deze cursus aan voor € 100,- (nog onder voorbehoud). Hiervoor ontvangt u:

Het zou zomaar kunnen dat uw zorgverzekering de kosten van kinder-EHBO-cursus vergoedt. U kunt hier nagaan of uw zorgverzekering dit doet.

Programma voor de cursus EHBO aan kinderen

We starten een nieuwe cursus als er voldoende interesse is.

Inschrijven voor de cursus EHBO aan kinderen

Indien u interesse in deze cursus heeft kunt u zich inschrijven door contact met ons op te nemen. Ons e-mailadres is info@ehboberkenwoude.nl