Herhalingsles Kinder-EHBO 2023-2024

Dit najaar is er weer een herhalingsavond voor de kinder-EHBO waarvoor wij u van harte willen uitnodigen.

De herhalingsavond is gepland op dinsdag 7 november 2023.

Deze avond wordt gehouden op basisschool ‘De Polsstok’, Prins Bernhardstraat 40, 2825 BE in Berkenwoude. Het programma begint om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur staat de koffie/thee voor u klaar, de avond duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Wij willen u vragen het bedrag á € 15,00 voor 1 september 2023 over te maken op rekeningnummer NL81 RABO 030 75 08 870 t.n.v. EHBO Vereniging Berkenwoude o.v.v. uw naam.

Tevens vragen wij u hiervoor van te voren op te geven. U kunt dit via deze mail doen, graag ook voor 1 september 2023. Momenteel volgens slechts 7 leden alleen kinder-EHBO. Het is het belangrijk dat u allen komt om deze activiteit van de vereniging in stand te houden.

Indien er geen betaling plaatsvindt en/of u zonder geldige reden niet aanwezig bent op de herhalingsavond, kunnen wij uw certificaat niet laten verlengen. We hopen u te ontmoeten tijdens de herhalingsavond.

Programma 2022-2023

DatumOnderwerpLocatie
7-11-2023Kinder EHBOOBS de Polsstok