Herhalingsles Kinder EHBO 2022-2023

Dit najaar is er weer een herhalingsavond voor de kinder-EHBO waarvoor wij u van harte willen uitnodigen.

De herhalingsavond is gepland op dinsdag 18 oktober 2022.

Deze avond wordt gehouden op basisschool ‘De Polsstok’, Prins Bernhardstraat 40, 2825 BE in Berkenwoude. Het programma begint om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur staat de koffie/thee voor u klaar, de avond duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Wij willen u vragen het bedrag á € 15,00 voor 1 september 2022 over te maken op rekeningnummer NL81 RABO 030 75 08 870 t.n.v. EHBO Vereniging Berkenwoude o.v.v. uw naam.

Tevens vragen wij u hiervoor van te voren op te geven. U kunt dit via deze mail doen, graag ook voor 1 september 2022. Momenteel volgens slechts 7 leden alleen kinder-EHBO. Het is het belangrijk dat u allen komt om deze activiteit van de vereniging in stand te houden.

Indien er geen betaling plaatsvindt en/of u zonder geldige reden niet aanwezig bent op de herhalingsavond, kunnen wij uw certificaat niet laten verlengen. We hopen u te ontmoeten tijdens de herhalingsavond.

Programma 2022-2023

DatumOnderwerpLocatie
18-10-2022Kinder EHBOOBS de Polsstok

Alle herhalingslessen beginnen om 20:00 en eindigen 22:00.