Herhalingslessen EHBO 2023-2024

Het afgelopen seizoen 2022/ 2023 hebben we twee keer een herhalingsdag-EHBO aangeboden en dit is door onze leden goed ontvangen. Vandaar dat we ook het komende seizoen opnieuw twee keer een zaterdag hebben gereserveerd. Let wel, slechts één dag hoeft gevolgd te worden om aan te tonen dat u competent bent om uw diploma te behouden.

U kunt kiezen uit zaterdag 30 september 2023 of zaterdag 28 oktober 2023

Deze dag vindt plaats op basisschool ‘De Polsstok’, Prins Bernhardstraat 40, 2825 BE in Berkenwoude. We starten om 9 uur. Het ochtendprogramma duurt tot 12 uur. Vervolgens een half uur pauze met lunch welke is inbegrepen. We vervolgen het programma om half 1 tot ongeveer 3 uur.

Wij verzoeken u uw voorkeur voor uiterlijk 1 september 2023 aan ons door te geven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur, echter vol = vol.

Wij verzoeken u vriendelijk de contributie á € 20,00 voor 1 september 2023 over te maken op bankrekeningnummer NL 81 RABO 030.75.08.870 t.n.v. EHBO vereniging Berkenwoude.

Tot slot wijzen wij u erop dat opzeggen van het lidmaatschap van EHBO Vereniging Berkenwoude voor 1 september 2023 bij de secretaris per mail moet ontvangen zijn en dat bij het niet of te laat betalen van de contributie wij niet over kunnen gaan tot het verlengen van uw diploma.

We hopen u allen weer te ontmoeten tijdens een van de twee EHBO-dagen. Mocht u nog vragen hebben dan horen we deze graag.

Programma 2023-2024

DatumOnderwerpLocatie
30-09-2023HerhalingslesOBS de Polsstok
28-10-2023HerhalingslesOBS de Polsstok