Reanimatie cursus

Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 Nederlanders. Zorg ervoor dat u dan kunt handelen. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren!!!

De inhoud van de reanimatiecursus

In de Reanimatiecursus wordt u in één avond geleerd hoe u een hartstilstand kunt herkennen, hartmassage toepassen en mond-op-mond beademing geven. Ook leert u een AED (Automatische Externe Defibrilator) gebruiken.

Natuurlijk kunt u tijdens de cursus altijd met andere reanimatie gerelateerde vragen terecht bij de instructrice. Op de meeste cursusavond zult u eerst een korte presentatie krijgen over het onderwerp en vervolgens krijgt u de gelegenheid om te oefenen met onze lesmaterialen (o.a. oefen-AED’s en diverse reanimatiepoppen).

Kosten van de reanimatiecursus

Onze vereniging biedt deze cursus aan voor € 25.- (onder voorbehoud). Hiervoor ontvangt u:

Het zou zomaar kunnen dat uw zorgverzekering de kosten van een Reanimatie-cursus vergoedt. U kunt hier nagaan of uw zorgverzekering dit doet.

Programma van de reanimatiecursus

Bij voldoende deelname start een nieuwe reanimiatiecursus. De cursusavonden vinden normaal gesproken plaats op dinsdagavond.

Inschrijven voor de reanimatiecursus

Indien u interesse in deze cursus heeft kunt u contact met ons op te nemen. Ons e-mailadres is info@ehboberkenwoude.nl